keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Billetter og priser

Billetter og priser

Her får du oversikt over hva din reise i Finnmark koster

Vi anbefaler alle å kjøpe billett på forhånd. Her er mer informasjon om hvordan du kan kjøpe billett før du går om bord.

Buss

Forhåndsbetalt bytakst 25 kr (Mobillett eller SMS) kan kjøpes av alle og gjelder for bybuss. 

Grunnpris voksen 50 kr
Grunnpris barn 25 kr
Grunnpris honnør/ledsager 25 kr

Takster på ekspress- og lokalruter i Finnmark finner du i dette dokumentet.

Periodebillett

Periodebillett fås kjøpt med Snelandia Mobillett, eller ombord i alle busser og hurtigbåter. Den er gyldig 30 dager fra kjøpstidspunktet. 

Finnmarkskortet UNG er gyldig for ungdom i alderen 12–19 år, koster 250 kr og gir fri reise på buss og hurtigbåt i hele fylket i 30 dager 
Finnmarkskortet BARN er gyldig for barn i alderen 5–11 år, koster 100 kr og gir fri reise på bybussruter i 30 dager
Finnmarkskortet HON er gyldig for honnørberettigede, koster 250 kr og gir fri reise på buss og hurtigbåt i hele fylket i 30 dager
Finnmarkskortet VOK er gyldig for voksne fra 20 år, koster 680 kr og gir fri reise på buss innen èn sone (inntil 9 km) i 30 dager 

Gjennomgående billett og maksimaltakst

Du betaler maksimalt 450 kr for å reise med buss mellom to holdeplasser i fylket. Du kjøper en gjennomgående billett som gjelder alle strekninger hvis du må bytte buss.

Grupperabatt

Reisegrupper på 12 eller flere kan løse felles billett. Det gir 17 % rabatt på alle i gruppen. Billetten må kjøpes på forhånd på Boreals bussavdelingskontor minst en uke i forveien.

Ferje og hurtigbåt

Ferje

Du kan kjøpe ferjebillett med Snelandia Mobillett, eller ombord på ferja.

Klikk her for ferjetakster i Finnmark.

Kjører du med bil, betaler passasjerer i bilen persontakst, mens sjåføren er inkludert i prisen for bilen. 

Hurtigbåt

Du kan kjøpe billett til hurtigbåtene med Snelandia Mobillett, eller ombord på båten.

Klikk her for hurtigbåttakster i Finnmark

Operatøren Boreal Sjø AS frakter også bil med hurtigbåt. Følgende strekninger Havøysund – Måsøy, Havøysund – Ingøy, Havøysund – Gunnarnes, Hammerfest – Akkarfjord, Storekorsnes – Hakkstabben, Storekorsnes – Kvalfjord, Skjånes – Nervei er en del av anbudet med fylkeskommunen og prises etter statens takster for ferje. Ta kontakt med operatøren Boreal for pris og andre vilkår for transport og frakt.

Felles vilkår for Snelandia

Barnebillett 

Barn fra 0-3 år reiser gratis med en voksen. Barn 4–16 år betaler barnebillett.

Barn 0-3 år må kjøpe barnebillett hvis barnet reiser sammen med annet barn som betaler barnebillett. Når flere barn 0-3 år er i følge med førskolelærer eller lignende, reiser maks to barn gratis.

Familierabatt

Det gis familierabatt når en familie reiser sammen og en av de voksne betaler full pris. Da gis det halv pris på følgende familiemedlemmer: Ektefelle/samboer og barn til og med 25 år. Barn 4–16 år betaler halv pris av barnebillett på buss, men ordinær barnebillett på ferje og hurtigbåt. Familierabatten på buss gis kun på strekninger over 150 km.

Honnør med ledsager

Honnørbillett gir halv pris av voksenbillett, og gis til eldre over 67 år og uføre med honnørbevis. Det gis også halv pris til ledsager.

Elev og student

Gyldig skolebevis gir halv pris på voksenbillett, minstepris 50 kr i skoleåret. Utenom skoleåret gis det 50 % rabatt på ordinær enkeltbilett for voksne på strekninger over 150 km (buss). Skole-/studiebevis med foto må vises fram. Vi har dessverre ikke månedskort rettet mot studenter over 20 år. 

Verdikort

Du kan kjøpe verdikort som brukes til å betale reiser hos Snelandia. Du kan kjøpe kortene i valørene 200 kr, 500 kr eller 1.000 kr, og kortene gir omtrent 17 % avslag på reisene. Kortene brukes kun til å kjøpe enkeltreiser.