Aktuelt

Flexx for alle i Tana

Flexx for alle i Tana

I to år har bestillingsrutene i Tana vært forbeholdt eldre eller ungdom. Fra nå av kan alle innbyggere i Tana reise med rutene. Og prisen er bare 20 kroner – enten du betaler kontant eller velger å benytte mobiltelefonen. 

Ruteendringer pga stengte veier

Ruteendringer pga stengte veier

Som følge av Arctic Race of Norway vil en del veier i vestfylket være stengt for trafikk. Reisende vil derfor oppleve både innstilte og kraftig forsinkede ruter.  

Ekstratur i Bygderuta 13.august

Ekstratur i Bygderuta 13.august

Onsdag 13.august vil det bli satt opp ekstra avgang med ekspressbåten i "Bygderuta" mellom Hammerfest og Akkarfjord.

Ruteendringer i forbindelse med Rognsunddagene

Ruteendringer i forbindelse med Rognsunddagene

I forbindelse med "Rognsunddagene" 27. - 29.juni, vil ekspressbåtrute 001 Øksfjord-Hasvik-Hammerfest v.v., 003 Sørøysundekspressen og 004 Loppaekspressen, samt ferjerute 052 Øksfjord - Vestre Loppa bli berørt. Se endringer nedenfor.

Prosjektleder valgt for bygging av kaier i Årøyasambandet

Prosjektleder valgt for bygging av kaier i Årøyasambandet

I forbindelse med at ferjesambandet Mikkelsby - Kongshus opphører fra 2016, skal kaiene bygges om og tilpasses den nye ekspressbåten som skal trafikkere. Anbudskonkurransen for prosjektledelse for ombyggingen har en tid ligget i Doffin, og konkurransen ble nylig avsluttet. Fylkeskommunen har innstilt på at firmaet iVest Consult AS skal lede prosjektet.

Ekspressbåtavtale signert

Ekspressbåtavtale signert

Finnmark fylkeskommune inngikk torsdag kontrakt med Boreal Transport Nord AS for drift av ekspressbåtruter i Finnmark for perioden 2016 – 2025. - Boreal ble valgt ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og vi er fornøyd med at en lokal og kjent operatør skal opprettholde den viktige funksjonen ekspressbåtene i fylket har, sier fylkesrådmann Øystein Ruud.

Boreal Transport Nord tildeles kontrakt

Boreal Transport Nord tildeles kontrakt

Finnmark fylkeskommune tildelte torsdag kontrakt for drift av ekspressbåtruter i Finnmark for perioden 2016-2025. Kontrakten tildeles Boreal Transport Nord AS, som ga et samlet tilbud for alle rutepakker på 103 millioner kroner pr. år.

Arctic Pass er i salg

Arctic Pass er i salg

Sammen med reiselivsoperatørene i Finnmark har Boreal Transport bidratt til at "Arctic pass" er en realitet.

Ekstra bussavganger til påskefestivalen

Ekstra bussavganger til påskefestivalen

Under påskefestivalen i Kautokeino vil fylkeskommunen i samarbeid med Boreal Transport Nord AS sette opp ekstra avganger til og fra Alta, for å legge til rette for at festivaldeltakerne kan reise kollektivt.

Hurtigbåtanbudet 2016 - 2025 er utlyst på anbud

Hurtigbåtanbudet 2016 - 2025 er utlyst på anbud

Anbudet for hurtigbåtdriften i Finnmark 2016-2025 er nå tilgjengelig i Doffin.

Ruteendringer fra 2.januar 2014

Ruteendringer fra 2.januar 2014

 Det vil fra nyttår være enkelte endringer i ruteplanene for Finnmark. De viktigste endringene er listet opp nedenfor.

Gratis bybuss på lørdager i Hammerfest

Gratis bybuss på lørdager i Hammerfest

Hammerfest kommune spanderer gratis bybuss på sine innbyggere i desember. Lørdagene 7., 14. og 21.desember tilbyr de gratis bybuss i Hammerfest, i samarbeid med Boreal Transport Nord AS. 

To tilbud på ferjeanbud

To tilbud på ferjeanbud

Boreal Transport Nord AS og Torghatten Nord AS har levert anbud på sambandene Strømsnes-Kjerringholmen og Korsfjorden-Nyvoll for perioden 2016-2025.

 

Ny ruteplan for godsbåten

Ny ruteplan for godsbåten

Fra nyttår vil godsbåten "Sørøy" få ny seilingsplan. Her ser du endringene.

Flexx - Gir deg frihet til å reise!

Flexx - Gir deg frihet til å reise!

"Flexx" er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Finnmark, men er samtidig ikke som en vanlig busstur..

Hurtigbåtanbudet midlertidig trukket tilbake

Hurtigbåtanbudet midlertidig trukket tilbake

Bl.a. på bakgrunn av de tilbakemeldinger som ble gitt i anbudskonferansen i august, ser fylkeskommunen behov for å gjøre en del endringer i anbudsgrunnlaget for hurtigbåtrutene.

Fylkeskommunen trekker derfor anbudet tilbake.

Ny utlysning kan ventes medio desember. Det vil bli gjort justeringer og sikret en politisk forankring for rutetilbudet.

Skoleskyssvedtakene er ute

Skoleskyssvedtakene er ute

Alle skoleelever i grunnskole og videregående skole i fylket måtte i år registrere sitt skyssbehov for å få tilsendt enkeltvedtak om skoleskyss.

Totalt kom det inn ca 3200 søknader om ordinær skoleskyss og ca 400 søknader om særskilt skoleskyss.

Hurtigbåtrutene ute på anbud

Hurtigbåtrutene ute på anbud

Finnmark fylkeskommune har nå lyst ut 8 hurtigbåtsamband på anbud, gjeldende for perioden 1.1.2016 - 31.12.2025.

To ferjesamband ute på anbud.

To ferjesamband ute på anbud.

Ferjesambandene Korsfjord - Nyvoll og Strømsnes - Kjerringholmen er nå lyst ut på anbud. 

Historiske gassferjer i Øksfjordsambandene

Historiske gassferjer i Øksfjordsambandene

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen er fornøyd med at det nå ser ut til å bli gassferjer i drift i fylket fra 2016. - Dette er historisk for Finnmark, og en god markering av at vi er i ferd med å etablere oss som et ledende område for gassutvinning og -utnyttelse, sier fylkesråden.

Høring - fremtidige hurtigbåtruter

Høring - fremtidige hurtigbåtruter

Styringsgruppen for kollektivanbud i Finnmark vedtok 29.april forslag til grunnstrukturen for hurtigbåtdriften i fylket for neste anbudsperiode (2016 – 2025). I den forbindelse er forslag til ruteoppsett sendt til kommunene på høring.

Gassferjer ble billigst i vest

Gassferjer ble billigst i vest

Da anbudskonkurransen om ferjesambandene i Øksfjord ble utlyst, ble operatørene oppfordret til å gi tilbud på gassfartøy. Det viste seg å bli det billigste

Anbudsåpning for Ferjepakke 1

Anbudsåpning for Ferjepakke 1

Tre rederier har gitt tilbud på sambandene Øksfjord - Hasvik, Øksfjord - Tverrfjord og Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord for perioden 2016-2025.

Opplever du problemer på reisen?

Opplever du problemer på reisen?

Opplever du problemer når du er ute og reiser, eller har synspunkter og ideer, så ta gjerne kontakt med oss. Gjelder henvendelsen en konkret hendelse, så vær vennlig å inkludere rutenummer, dato og klokkeslett når du tar kontakt.

Send din henvendelse til post@177finnmark.no så vil den bli videresendt til rett vedkommende i aktuelt busselskap, rederi eller oss i fylkesadministrasjonen.

Øksfjordsambandene ute på anbud

Øksfjordsambandene ute på anbud

I slutten av september ble de tre ferjesambandene som har utgangspunkt i Øksfjord lagt ut på anbud. Anbudsoppstart på denne pakken er 1.januar 2016.


Ungdoms- og eldreruter i Tana og Nordkapp

Ungdoms- og eldreruter i Tana og Nordkapp

Fylkeskommunen har i høst satt i drift nye tilbud i kommunene Tana og Nordkapp. I både Tana og Nordkapp er det satt opp eldreruter, og i Tana er det også ruter rettet inn mot ungdom.
Sikring av skolebarn i buss

Sikring av skolebarn i buss

Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen.
Plan for billettstruktur på høring

Plan for billettstruktur på høring

I Finnmark har det tradisjonelt sett vært de ulike operatørene som har satt premissene for hvilke billetteringsløsninger som skal tilbys, noe som stort sett har vært utformet av «gamle Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap – FFR» og vedtatt av Fylkestinget. På ferjer følger man Statens ferjeregulativ sine takster, mens på landbasert transport og på hurtigbåtene er det et vedtatt takstregulativ som Fylkestinget har justert med ujevne mellomrom.

Ekstra avganger med ferja fra Vestre Loppa i sommer

Ekstra avganger med ferja fra Vestre Loppa i sommer

Det settes opp ekstra avganger på søndager i ferjesambandet mellom Sør–Tverrfjord⁄Bergsfjord og Øksfjord i sommer.


Nytt fartøy inn i Langfjordruta

Nytt fartøy inn i Langfjordruta

Nybåten "MS Falkefjell" er nå satt inn i Langfjordruta (rute 010), og skal her vikariere for "MS Mårøy" igjennom vinteren.
 
Ruteendringer helg- og høytidsdager - Våren 2013

Ruteendringer helg- og høytidsdager - Våren 2013

Reiseplanleggeren er nå oppdatert med de viktigste ruteendringene for helg- og høytidsdagene våren 2013. Imidlertid bør du sjekke http://www.177finnmark.no/Rutetabeller/Ruteendringer for å være helt sikker på om din aktuelle rute er endret.

Sommerrutene er igang

Sommerrutene er igang

Pr. dags dato er alle sommerruter i gang. Vennligst sjekk operatørenes websider for ytterligere informasjon om rutene.


Nye retningslinjer for skoleskyss

Nye retningslinjer for skoleskyss

Hovedutvalget for kultur–, næring og samferdsel vedtok i juni nye retningslinjer for skoleskyss i Finnmark.